نگاهی به ژرفای نگاه http://zharfayenegah.mihanblog.com 2018-04-24T19:22:57+01:00 text/html 2018-03-01T07:15:17+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد طرح یا علی ابن موسی الرضا با کیفیت بالا http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/473 طرح یا علی ابن موسی الرضا با کیفیت بالا و فرمت JPG<div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8320645184/Yaemamreza.jpg" target="_blank" title="" style=""><font color="#009900">لینک دانلود</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320646518/Yaemamreza_1.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-22T14:16:59+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد معرفت کبوتر http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/472 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">علیّ بن ابوحمزه ثمالی حکایت نماید:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">روزی یکی از دوستان حضرت ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السلام به دیدار آن حضرت آمد؛ و حضرتش را به میهمانی در منزل خود دعوت کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">امام علیه السلام دعوت دوست خود را پذیرفت و به همراه آن شخص حرکت کرد تا به منزل او رسید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">همین که حضرت وارد منزل شد، میزبان تختی را مهیّا نمود و امام کاظم علیه السلام بر آن تخت جلوس فرمود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">چون صاحب منزل به دنبال آوردن غذا رفت، حضرت متوجّه شد که یک جفت کبوتر زیر تخت در حال بازی و معاشقه با یکدیگر می باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">وقتی صاحب منزل با ظرف غذا نزد حضرن وارد شد، امام علیه السلام در حال خنده و تبسّم مشاهده کرد، از روی تعجّب اظهار داشت: یاابن رسول اللَّه! این خنده و تبسّم برای چیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">حضرت فرمود: برای این یک جفت کبوتری است، که زیر تخت مشغول شوخی و بازی هستند، کبوتر نر به همسر خود می گوید: ای انیس و مونس من، ای عروس زیبای من! قسم به خداوند یکتا! بر روی زمین موجودی محبوبتر و زیباتر از تو نزد من نیست؛ مگر این شخصیّتی که روی تخت نشسته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">صاحب منزل با تعجّب عرضه داشت: آیا شما زبان حیوانات و سخن کبوتران را هم می فهمید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">امام علیه السلام فرمود: بلی، ما اهل بیت رسالت، سخن حیوانات و پرندگان را می دانیم؛ و بلکه تمام علوم اوّلین و آخرین به ما داده شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"><font color="#000099">** مختصر بصائرالدّرجات: ص 114، بحارالأنوار: ج 41، ص 56، ح 65.***</font></span><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-14T07:25:34+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد ارزش نگهداری گوسفند در روایت امام صادق(علیه السلام) http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/471 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"><font color="#009900">امام صادق (علیه السلام):<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">«در خانه‌ای که گوسفند نگهداری می‌شود، ملائکه آن خانه و اهل آن خانه را مقدس می‌کنند. شخصی به امام صادق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:17.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">عرض کرد که ملائکه چگونه مقدس می‌کنند؟ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">امام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:17.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">فرمود: فرشته‌ای می‌آید و روی آن خانه می‌ایستد و هر صبح و شام می‌گوید: مقدس [پاک و طاهر] باشید، برکت به شما داده شود و غذایی که می‌خورید، پاک باد[1</span><span lang="FA" style="font-size:17.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">]».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#3333ff">1- اُنظرالوسائل، ج۸، ص۳۷۱، باب۲۹، من ابواب احکام الدواب.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-29T07:04:30+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد داستانی عجیب از آیت الله سید علی قاضی http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/470 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">مرحوم قاضی در صد سال اخیر بی نظیر هستند، شاگردهای ایشان امثال آیت لله بهجت و علامه طباطبایی بودند، کسانی که خود مرجع و مجتهد و دارای کرامت بودند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">ایشان(مرحوم قاضی) زمانی که در نجف زندگی می کردند، هم محله لاتی می شوند که با تمام لاتی اش، مرحوم قاضی را دوست داشت، این لات به قاسم معروف بود؛ مرحوم قاضی آخر آدم ها را می دانست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">در مورد این که آخر کار آدم ها را می دانست خاطره ای را که زمان رحلت آیت الله خویی از رادیوی خودمان به نقل از شاگرد آیت الله خویی برایتان بگویم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">نشان دادن زندگی آیت الله خویی تا پایان مرگش توسط مرحوم قاضی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">شاگرد آیت الله خویی تا زمانی که ایشان زنده بود، اجازه نقل این خاطره را نداشت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">آیت الله خویی می گفت: «در جوانی به نجف رفتم، شنیدم آقای قاضی استاد اخلاق و عرفان است؛ عده ای هم بدی او (مرحوم قاضی) را می گفتند که مثلا درویش است.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">« من شک کردم که بروم یا نروم، تا این که ناگهان پیکی از طرف خود مرحوم قاضی پیغامی آورد که فلانی ! تو که بچه نیستی، گول بخوری، درس خوانده ای، پس به مجلس ما بیا.دیدم درست می گویند، برای همین رفتم و در جلسه درس مرحوم قاضی شرکت کردم.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">بعد از این آیت الله خویی چند سالی شاگردی مرحوم قاضی را می کند و در یک ماه رمضان از ایشان دستور عملی را می خواهد تا بتواند ماه رمضان را به طور کامل درک کند. مرحوم قاضی هم دستوری می دهند و می گویند شب بیست و سوم ماه رمضان بیا.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">وقتی آیت الله خویی پیش مرحوم قاضی می رود، ایشان دستشان را بالا می گیرند، آیت الله خویی می گوید «ناگهان آن طرف دست ایشان، شبح خودم را دیدم. سنم بالا رفت و شاگردانم بیشتر شد، سوالات فقهی را از سرتاسر جهان اسلام از من می پرسیدند. گذران زندگی ام را آن طرف دست مرحوم قاضی می دیدم که ناگهان از ماذنه های بعضی مساجد صدا آمد که آیت الله خویی رحلت کرد، یعنی مرگ خودم را هم دیدم. مرحوم قاضی به من گفت، این ها را نشان دادم که یقین پیدا کنی.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">مرحوم قاضی بعدا می گوید که اگر این سید طاقت داشت، بعد از مرگش را هم نشان می دادم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">مرحوم قاضی این چنین آدمی بود. ایشان به قاسم که لات محله شان بود گفت: «قاسم، مگر محبت من را نداری، پس امشب بلند شو و قبل از نماز صبح، نماز شب بخوان و بخواب». اگر ما می بودیم اول می گفتیم، نمازهای واجب را بخواند، ببینید مرحوم قاضی کجا را دیده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">قاسم می گوید: «من نماز صبح بلد نیستم، چه برسد به نماز شب؛ نمی توانم آن موقع صبح بیدار شوم، چرا که تا ظهر می خوابم.» مرحوم قاضی جواب می دهد که «تو نیت کن، من بیدارت می کنم.» بیدار کردن مرحوم قاضی مثل این نبوده است که برود درب خانه اش رو بزند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">قاسم یک ساعتی را نیت می کند و همان ساعت هم بیدار می شود، وقتی بیدار شد دید چه حال خوشی دارد، خیلی از ماها در نماز شب بیدار می شویم؛ اما حال نداریم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">قاسم رفت وضو بگیرد و در همین که آستین ها را بالا می زد، می گفت:« خدایا در این دنیا کسانی هستند که صدایشان برای ملائکه و تو آشناست؛ اما صدای من آشنا نیست، دیر به درگاهت آمده ام، مرا بپذیر»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">لاتی که مردم از نیم خوره غذایش برای تبرک می بردند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">قاسم بعد از این قضیه جز شاگردان آیت الله قاضی می شود؛ به طوری که مردم نیم خورده غذایش را برای تبرک می بردند.</span></p> text/html 2018-01-29T06:57:11+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد تجلی علم امامت در کودکی http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/469 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">عیسی شلقان روایت کرده است: در نظر داشتم راجع به ابی الخطاب از امام صادق علیه السلام سوال کنم. (که با توجه به سابقه خوب و فساد فعلی اش چگونه آدمی است) وقتی به محضر امام رسیدم، فرمود: چرا نزد فرزندم موسی نمی روی و سوالات خود را، هر چه باشد، از او نمی پرسی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">من نزد موسی بن جعفر علیه السلام رفتم که در آن زمان کودک بود. چشمش که به من افتاد، بدون اینکه چیزی بگویم، فرمود: ای عیسی، خداوند از پیامبران پیمان نبوت گرفته و آنها هرگز تخطی نکردند. از اوصیاء پیمان وصایت گرفته و آنان نیز هرگز تخلف ننمودند و بار الهی را به مقصد رساندند. (یعنی پیامبران و اوصیاء ایشان معصومند و به دور از خطا) ولی خداوند بار ایمان را در قلب برخی می گذارد و آنها بر اثر سوء رفتار خود لیاقت استمرار فیض الهی را در خود از بین می برند و سرانجام خداوند این بار امانت را از قلبشان خارج می سازد. ابوالخطاب از کسانی است که ایمان از قلبش خارج شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">من شگفت زده شدم. او را در آغوش گرفتم و پیشانی نورانیش را بوسیدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">وقتی خدمت امام صادق برگشتم، فرمود: عیسی چه کردی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">گفتم: وقتی پیش موسی رفتم، بدون آنکه سوال کنم، پاسخم را داد و من دانستم که او صاحب امر و امام پس از شماست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">فرمود: ای عیسی اگر تمام راز و رمز علوم قرآنی الهی را از او بپرسی، جواب صحیح می دهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;---------------------</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">منابع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">بحار الانوار، ج 48، ص 24، ج 40 از قرب الاسناد.</span></p> text/html 2018-01-29T06:42:12+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد پیروی امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم در غذا خوردن http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/468 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">سوید بن غفله می گوید: به حضور علی علیه السلام رسیدم. دیدم نشسته و ظرفی از شیر و مقداری نان جوین خشک در برابرش است؛ نان را با دستش خرد می کند، و هر گاه نان با دستش نمی شکند، آن را با زانو می شکند و در ظرف شیر می ریزد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">امام به من فرمود: بفرما و از این غذای ما بخور.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">گفتم:‌ من روزه هستم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">حضرت فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: هر کس به خاطر روزه، از غذای مورد اشتهایش چشم بپوشد، بر خدا واجب است که او را از خوردنی و نوشیدنی بهشت بهره مند سازد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">سوید بن غفله می افزاید: به خدمتکار امام که نزد او ایستاده بود، گفتم: ای فضه، آیا در مراعات حق این مرد، از خدا نمی ترسید؟ چرا نان نرم برایش نمی پزید؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">فضه پاسخ داد: امام با ما شرط کرده است که نان نرم برایش نبریم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">و امام علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای آنکه هیچ‌گاه نانش نرم نبود و تا روز فوتش هرگز سه روز پیاپی یک وعده کامل از نان گندم نخورد. من دیده‌ام رسول خدا صلی الله علیه و آله نانی خشکتر از نان من می خورد و جامه ای خشن‌تر از جامه من می پوشید و من اگر او را الگو قرار ندهم می ترسم روز قیامت به او ملحق نشوم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;----------------------------</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">منابع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 15pt;">بحارالانوار، ‌ج 40، ص 331 ------ مناقب.</span></p> text/html 2018-01-28T14:37:28+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد پیشگویی شهادت و مظلومیت حضرت علی (علیه السلام) توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/467 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">پیامبر صلی الله علیه و آله روزی در جمع سلمان، ابوذر، مقداد و ابوایوب انصاری بر جانشینی علی علیه السلام تصریح کرد و در پایان سخنش فرمود: به خداوند شکایت امتم را می کنم که حق برادرم را انکار خواهند کرد و علیه او همدست خواهند شد و به او و فرزندانش ستم خواهند کرد و حقشان را خواهند گرفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">اصحاب گفتند: ای رسول خدا، آنچه فرمودید، به‌راستی رخ خواهد داد؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">پیامبر فرمود: آری. علی را به خشم می آورند و دلش را از غصه پر می کنند ولی او صبر پیشه می کند و عاقبت نیز کشته خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">وقتی فاطمه سلام الله علیها صدای پیامبر خدا را شنید، گریان نزد پدر آمد و گفت: شنیدم که چیزهایی درباره پسر عمویم، علی و فرزندانم می گفتید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای فاطمه، تو نیز مورد ظلم قرار می گیری و حق تو را نیز می گیرند. تو اولین نفر از خاندانم هستی که به من ملحق می شوی. ای فاطمه، من با آن کس که تو را دوست بدارد، دوستم و با هر کس که با تو بجنگد، در جنگم. تو را امانت به خداوند و جبرئیل و فرد صالحی از مؤمنین می سپرم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">سلمان پرسید: ای رسول خدا، فرد صالحی از مؤمنین کیست که دخترت فاطمه را به او می سپری؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">پیامبر فرمود: علی بن ابی طالب است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"><font color="#cc0000">--------------------------------&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">منابع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 16pt;">بحارالانوار، ج 36، ص 264، حدیث 85 ------ کشف الیقین.</span></p> text/html 2018-01-25T09:25:40+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد زنى که همیشه بسم الله الرحمن الرحیم می گفت http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/466 <div><font size="2">زنى که همیشه بسم الله الرحمن الرحیم می گفت در تحفةالاخوان حکایت شده است که مردى منافق زن مؤمنى داشت که در تمام امور خود به اسم بارى تعالى مدد مىجست و در هر کار «بسم الله الرحمن الرحیم» می گفت و شوهرش از توسل و اعتقاد او به بسمالله بسیار خشمناک مىشد و از منع او چاره نداشت تا آنکه روزى کیسه کوچکى از زر را به آن زن داد و گفت او را نگاه بدارد!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زن کیسه را گرفت و گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم» آن را در پارچهاى پیچید وگفت: «بسم الله الرحمن الرحیم» و آن را در مکانى پنهان نمود و بسمالله گفت.فرداى آن روز شوهرش کیسه را سرقت نمود و به دریا انداخت تا آنکه او را بى اعتقاد و شرمنده کند.پس از انداختن کیسه در دریا به دکان خود نشست و در بین روز صیادى دو ماهى آورد که بفروشد.مرد منافق آن دو ماهى را خرید و به منزل خود فرستاد که آن زن غذایى از براى شب او طبخ کند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">چون زن شکم یکى از آن ماهیان را پاره نمود کیسه را در میان شکم او دید! بسم الله گفت و آن را برداشت و در مکان اوّل گذاشت.چون شب شد و شوهرش به منزل آمد زن ماهیان بریان را نزد او حاضر ساخته، تناول نمودند.آنگاه مرد گفت: کیسه زر را که نزدت به امانت گذاشتم بیاور.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">آن زن برخاسته، «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت و آن را در پیش شوهرش گذاشت.شوهرش از مشاهده کیسه بسیار تعجب نموده و سجده الهى را به جاى آورد و از جمله مؤمنان گردید.</font></div> text/html 2018-01-17T16:19:02+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد سؤالات راهب رومى از حضرت علی علیه السلام http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/465 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">روایت شده كه جماعتى از سرزمین روم وارد شهر مدینه شدند و در میانشان مرد دانشمندى از راهبهاى نصارى بود و در آن وقت حكومت مسلمین به دست أبو بكر بود، راهب با شتر خود كه بار آن طلا و نقره بود به سوى مسجد مدینه كه أبوبكر با جماعتى از مهاجر و انصار در آنجا بودند رفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب پس از عرض احترام و اظهار محبّت گفت: كدام یك از شما جانشین پیامبرتان و امین دین شما است؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">حاضرین به جانب أبوبكر اشاره نمودند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: اى شیخ نام شما چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">گفت: نام من عتیق است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب پرسید: نام دیگرت چیست؟ گفت: صدّیق.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: نام دیگر شما چه مى‏باشد؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">گفت: جز اینها نام دیگرى براى خود نمى‏دانم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: شما آن فردى نیستى كه در پى او مى‏باشم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">أبوبكر گفت: حاجت و مقصود تو چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: من از سرزمین روم با این شتر و بار طلا و نقره اش بدینجا آمده ام تا از امین این امّت مسأله اى را بپرسم كه در صورت پاسخ به آن مسلمان می شوم و مطیع فرمان او خواهم شد و این همه طلا و نقره را میان شما پخش خواهم كرد و در صورت عجز از پاسخ از همان راهى كه آمده ام برگشته و اسلام را قبول نكنم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">أبوبكر گفت: آن مسائلى كه منظور دارى بپرس؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: بخدا سوگند هیچ سخنى نگویم تا شما مرا از هر تعرّضى امان دهى!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">أبوبكر گفت: تو در امانى و هیچ مشكلى نخواهى داشت، آنچه می خواهى بگو؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: مرا خبر دهید از آن چیزى كه براى خدا نبوده و خدا آن را ندارد و آنچه از خدا نباشد و آنچه كه خداوند آن را نداند؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">أبوبكر متحیّر شده و هیچ جوابى نداد و پس از اینكه زمانى ساكت ماند دستور داد عمر را حاضر كنند و چون او حاضر شده و پهلویش نشست أبوبكر به راهب گفت: از این شخص بپرس.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">پس راهب رو به عمر كرده و سؤال خود را تكرار كرد و او نیز از پاسخ به آن عاجز ماند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">سپس عثمان وارد مسجد شد و همان مذاكره سابق میان او و راهب نیز انجام شد ولى عثمان نیز از جواب به آن سؤال فرومانده و ساكت شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">پس راهب با خود گفت: اینان شیوخ بزرگوارى هستند، ولى افسوس كه به خود مغرور بوده و متكبّرند، سپس برخاست تا از مسجد خارج شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">أبوبكر گفت: اى دشمن خدا اگر وفاى به عهد نبود زمین را از خونت رنگین مى‏ساختم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">در اینجا سلمان فارسى رضى اللَّه عنه برخاسته و به خدمت حضرت أمیر علیه السّلام رسیده (او با دو فرزندش حسن و حسین در وسط خانه نشسته بود) و آن حضرت را از جریان مسجد با خبر ساخت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">حضرت أمیر علیه السّلام با شنیدن جریان برخاسته و رهسپار مسجد شد و حسن و حسین علیهما السّلام نیز به دنبال پدرشان آمدند. تا حضرت أمیر علیه السّلام به مسجد وارد شد جماعت حاضر با تكبیر و حمد الهى خوشحال و مسرور گشته و در برابر آن جناب همگى برخاسته و او را جا دادند. پس أبوبكر راهب را خطاب كرده و گفت: كسى را كه تو می خواستى حاضر شد، آنچه می خواهى از او بپرس!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب نیز روى به جانب آن حضرت نموده و گفت: اى جوان نامت چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">فرمود: اسم من نزد یهود «الیا» و نزد نصارى «ایلیا» و نزد پدرم «علىّ» و نزد مادرم «حیدره» مى‏باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: مقام و نسبت تو از پیامبر اسلام چیست؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">فرمود: من پسر عمو و داماد و همچون برادر پیغمبر هستم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17pt;">راهب گفت: به خداى عیسى قسم كه تو مطلوب من هستى. به من خبر بده از آنچه خدا را نیست و آنچه از خدا نیست و آنچه خدا آن را نداند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">فرمود: با فرد خبیر و آگاهى روبرو شدى، امّا اینكه گفتى «آنچه خدا را نیست» همان زوج و فرزند است كه خدا را عیال و فرزندى نباشد و اینكه گفتى «آنچه از خدا نیست» عبارت است از ظلم كه خداوند در حقّ هیچ كس ظلم روا ندارد و اینكه گفتى: «آنچه خدا آن را نداند»، خداوند براى خود هیچ شریكى را نمی شناسد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">راهب برخاسته و كمربند (نشان مذهبى) خود را باز كرد و پیشانى آن حضرت را بوسیده و گفت: من شهادت مى‏دهم كه خداوند شریكى نداشته و تنها است و شهادت می دهم كه محمّد از جانب خدا به مقام نبوّت مبعوث گشته است و شهادت می دهم كه تو خلیفه و وصىّ پیغمبر و امین امّت اسلامى و معدن دین و حكمت و سرچشمه علم و برهان هستى! من نام تو را در تورات به عنوان «الیا» و در انجیل به عنوان «ایلیا» و در قرآن به عنوان «علىّ» و در كتابهاى گذشته به عنوان «حیدره» خوانده ام و من روى اطّلاعات خودم معتقدم كه تو وصىّ پیغمبرى و أمیر این حكومت و از همه به این مكان سزاوارترى. پس جریان امور تو با این قوم چیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">أمیر المؤمنین علیه السّلام جواب مختصرى از سخن راهب داد و راهب برخاسته و اموال خود را تسلیم آن حضرت نمود و آن جناب علیه السّلام نیز همان لحظه تمام آن طلا و نقره را به فقرا و نیازمندان مدینه تقسیم و از مسجد بیرون رفت. و راهب مسلمان به شهر خود بازگشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">منبع:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:17.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">احتجاج - ج‏1، ص: 446- 450.</span><span dir="LTR" style="font-size: 17.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-17T15:26:07+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد یا نارُ کُونی بَرداً وسُلاماً http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/464 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مرحوم آیت الله العظمی اراکی(ره) که از بزرگان عالم اسلام و از فقیهان <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وارسته بودند ، فرمودند : مرحوم آخوند ملّا محمد کبیر ، قطعه زمینی در</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اطراف سلطان آباد اراک داشته که در آن زراعت می کرد ، و نان سال اهل و</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عیال خود را از آن زمین به دست می آورد .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">یک وقت که حاصل زمین را خرمن کرده بود و در دشت ، خرمن های دیگری <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نیز وجود داشت ، کسی عمداً یا سهواً آتش روشن می کند باد می وزرد و</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آتش به خرمن ها می افتد و خرمن ها یکی پس از دیگری در آتش می</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سوزد .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شخصی نزد مرحوم آخوند کبیر می ورد و می گوید : چرا نشسته ای ؟ <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نزدیک است خرمن شما آتش بگیرد . آخوند کبیر تا این سخن را می شنود</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عبا و عمّامه را می پوشد و قرآن به دست ، به سر خرمن می رود و رو به</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آتش می ایستد و خطاب به آن می گوید : ای آتش ، این نان خانواده و اهل</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و عیال من است ، تو را به این قرآن قسم می دهم متعرّض این خرمن</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نشوی . در حالی که تمام خرمن های دیگر خاکستر شده بود ، این یک</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خرمن سالم ماند ! هر کسی می آمد و می دید ، انگشت حیرت به دندان</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">می گرفت و متحیّر می شد که چطور خرمن سالم مانده است ؟!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این بزرگوار تربیت شده و درس گرفته از مکتب حضرت ابراهیم (ع) هستند <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">که چون خداوند به آتش امر کرد :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">یا نارُ کُونی بَرداً وَ سَلاماً « انبیاء - 69 »</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ای آتش ، سرد و مایه ی ایمنی باش <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آنان آموخته اند که هر چیزی ممکن است به امر خداوند و به اذن او انجام <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">گیرد . بزرگان دین نیز به هنگام مشکلات ، با توجه به آیات قرآن و زندگی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معصومین ، مصایب را از خود دور یا تحمّل آن را بر خود شیرین می کردند .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> text/html 2018-01-17T15:21:57+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد نتیجه اهانت به قرآن http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/463 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آیت الله شیخ مجتبی قزوینی ، رحمة الله علیه ، عارف و استاد بزرگ اخلاق و معنویت ، فرمودند : از صحن مبارک امام رضاعلیه السلام ، عبور میکردم، شخصی را دیدم که در یکی از غرفه های اطراف صحن ، مشغول تلاوت قرآن بود ، شخصی به او نزدیک شد و با پایش به دست او زد ، قرآن به روی زمین پرت شد و با پرخاش گفت : <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این چیست که خودت را به آن سرگرم کرده ای ؟ من از این حادثه خیلی ناراحت شدم و ناگهان آیه ای به قلبم خطور کرد و دیدم که آن مرد ، در همان لحظه ، دلش درد گرفت و ناله اش بلند شد . <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">من به آن شخص نزدیک شدم و به او گفتم : <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آیه ای از قران کریم در نظرم آمد و تو را این گونه دردمند و عاجز کرده است . آیا این دلیل بر حقانیت قران نیست ؟<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آن شخص شروع به التماس کرد تا او را از آن حالت جانکاه بدر آورم . برایش دعا کردم و حالش خوب شد .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مدتی از این ماجرا سپری شد . تا این که یک روز ، شخصی با ظاهری خداپسند ، نزد من آمد و گفت : آیا مرا می شناسی ؟ گفتم : خیر . <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">گفت : من همان فردی هستم که آن حادثه برایم پیش آمد و از آن روز به بعد ، به برکت نفس قّدس و قرآنی شما ، در طریق هدایت قرار گرفتم و زندگیم کاملاً دگرگون شده است .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> text/html 2018-01-10T06:02:30+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حماسه 9 دی http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/462 <font size="2" color="#3333ff"><b>دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حماسه 9 دی و تجمعات اخیر - رودهن - 1396/10/10 </b></font><div><font size="2" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><font size="2">حجم فایل : 12 مگابایت</font></div><div><font size="2">نوع فایل : mp3</font></div><div><font size="2">زمان فایل : 69 دقیقه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8316327784/Ostad_Raefipour_Hemase9Dey_96_10_10_Roudehen_24kb.mp3.html" target="_blank" title=""><b><font color="#009900">لینک دانلود</font></b></a></div> text/html 2018-01-10T05:55:15+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -39 سال با انقلاب اسلامی http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/461 <b><font color="#3333ff">دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع 39 سال با انقلاب اسلامی</font></b><div><br></div><div>12&nbsp; دی 1396 - ایلام</div><div><br></div><div>حجم فایل : 13 مگابایت</div><div>زمان فایل : 76 دقیقه</div><div>نوع فایل : Mp3</div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8316326826/Ostad_Raefipour_39sal_Ba_Enghelan_Eslami_96_10_12_Ilam_24kb.mp3.html" target="_blank" title=""><font color="#009900">لینک دانلود</font></a></div> text/html 2018-01-09T15:03:17+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - فتنه های آخرالزمان http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/460 <b><font color="#3333ff">دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - فتنه های آخرالزمان</font></b><div><br></div><div>مکان و زمان سخنرانی : بیرجند 1395/9/12</div><div><br></div><div>حجم : 17 مگابایت</div><div><br></div><div>نوع فایل : Mp3</div><div>زمان : 96 دقیقه</div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8316283400/Ostad_Raefipour_Fetnehaye_Akharozaman_96_09_12_Birjand_24kb.mp3.html" target="_blank" title=""><div><b><font color="#009900">لینک دانلود</font></b></div><div></div></a></div><div><br></div> text/html 2018-01-08T15:51:20+01:00 zharfayenegah.mihanblog.com سید داود ساجد درمان انواع بیماری ها با روغن مالی کردن http://zharfayenegah.mihanblog.com/post/459 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;سبب بسیاری از بیماری ها خشکی بدن بویژه کف پا است که با چرب کردن با روغن های توصیه شده در طب اسلامی درمان می شود . این روش بهترین راه رفع خشکی، تامین گرمی و رطوبت کافی برای بدن است.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;روغن مالی کف پاها بعنوان آسانترین ماساژ روغن(</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">oil massage</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در بازتاب درمانی و سلامت&nbsp; اعضای کل بدن نقش مهمی ایفا میکند و درمان بسیاری از بیماریها از این روش&nbsp; امکانپذیر است.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ماساژ روغن زیتون:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#009900">قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: کُلُوا الزَّیْتَ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ‏ مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَه</font>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ماساژ روغن بنفشه:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#009900">قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله:ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ وَ حَارٌّ فِی الشِّتَاء.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ماساژ روغن زنبق:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#009900">عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام : عَلَیْکُمْ‏ بِالْکِیسِ‏ فَتَدَهَّنُوا بِهِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً قُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْکِیسُ قَالَ الزَّنْبَقُ یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ماساژ روغن بان:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#009900">قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله:مَنِ ادَّهَنَ‏ بِدُهْنِ‏ الْبَانِ‏ ثُمَّ قَالَ بَیْنَ یَدَیِ الشَّیْطَانِ لَمْ یَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَل‏<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p>